Pest control solutions

Kinetik Çevresağlığı Amb. Tar. Müh. Dan. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

HACCP

TEKNİK DETAY
Kalite idare programı (Q.M.P) zararlı kontrol işlemlerini kapsayan aşağıdaki bilgileri içerir.
1. Tesise zararlı girişini engelleyen önlemler şunlardır.
- Tesisi kurarken hayvanların ve zararlıların girişini engelleyecek ölçü sistemlerini -kullanmak.
- Açılıp kapanan otomatik kapı ve pencere sistemleri
- Kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların içeriye girişini engelleyen sistemler
- Böcek zehri yada herhangi zararlı kontrol ürünlerinin uygulanışı esnasında genel koruma tedbirlerinin alınması ve kullanılan maddelerin tesiste bulunan ürünlere kontamine olmasını engelleyecek biçimde çalışmak

2. Tesis etrafında bulunan zararların barınaklarını yok ederek onları elimine etme (ortadan kaldırma) metotları
- İşletme çevresinde zararlıların yaşayabileceği ortamların yok edilmesi (boş enkaz yığınları, durgun sular, uygunsuz biriken çöpler)
- Kullanılan kimyasal ve aparatların uygulama yerleri, metodu ve uygulama sıklığının bir çizelgede belirtilmesi
- Uygulamanın yapıldığı yere ait uygulamadan sorumlu kişi ile kullanılan aparat, kimyasalların adları ve uygulama  ve uygulama sonuçlarının raporlanması.
3. Yapılan tüm işlemleri periyodik kontrol altında tutmak, kullanılan aparatların bakımını yaparak devamlılığı sağlamak.
4. Yapılan tüm zararlı kontrol işlemlerinde, çalışma yapılan firma ile uyum içinde hareket etmek.
5. Çalışma  yapılırken kullanılan kimyasalların diğer ürünlere bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
6. Zararlı kontrol programı için sözleşme yapılırken, uygulama zamanları, metotları ve kullanılan kimyasalların isimleri belirtilmeli.

PROGRAM ŞARTNAMESİ
Servis Sıklığı: Tavsiye edilen, aylık ilaçlama ve kontrol
Uygulama Alanları: İşletmenin tüm kapalı ve buna bağlı açık alanları
Belgelendirme: Çalışma yapılan yerlerde kullanılan kimyasal ve aparatların etkilenip raporlanması
Servis: Servis hizmetleri şartnamede belirtildiği şekilde yerine getirilmeli, tuzaklar ve monitörler (izleme ve yakalama aparatları) servis zamanında kontrol edilip tarih atılmalı.
Acil Servis: Ani sorunlarda ekstra maliyet talep etmeden, müşteriye 1 iş günü içinde cevap verilmeli.
Maddeler: Kullanılan bütün kimyasallar ve aparatların içeriği belirtilmeli.
Sigorta: Yapılan çalışmalar sigorta kapsamına alınmalı

Zararlı kontrollerinde kullanılan yakalama ve izleme aparatları ile tesiste bulunan zararlıların varlığı tespit edilir. Bu aparatların yerleşimi ile zararlıların serbestçe dolaşması engellenir. Yerleşimi yapılan bu aparatlar müşteri ve çalışan personelin etkilenmeyeceği alanlarda sabitlenmelidir.

KEMİRGEN KONTROL
Binanızın içinden geçen fare ve sıçanların kontrolü sağlanmalı, kemirgen için uygun yakalama ve izleme aparatlarını entegre şekilde kullanılarak zararlı yuvalanmasına izin verilmemeli. Herhangi bir aktif hareketlilik tespit edildiğinde temiz bir durum oluşana kadar ek olarak acil tedbirler alınmalıdır.

BÖCEK KONTROLÜ
Personellerin sıkça  bulunduğu, üretim ve depolama yapılan alanlarda aylık periyotlarla kimyasal kullanmalı ve kontrolü yapılmalıdır. Böceklerin kaynak noktaları tespit edilip bu alanlarda  sorun giderilene kadar çalışma yoğunluğu artırılmalıdır. Bölümlere haşere izleme ve yakalama aparatlarının yerleşimi yapılarak ileriki zamanlarda oluşacak haşere yoğunluğu tespit edilmelidir.

RAPORLAMA
Kontroller eksiksiz ve zamanında yapılmalı, tüm kontrol sonuçları ve ilaçlamada kullanılan kimyasal ve metotlar müşteriye eksiksiz olarak raporlanmalıdır.